Mercek İş Güvenliği

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İş Sağlığı Güvenliği Duyarlılığının Gelişimi

👤Eren Doğan

AB sosyal politikasında iş sağlığı güvenliği konusu sürekli ve hızlı bir gelişme seyri göstererek, son dönemlerdeki her antlaşmada ve zirve toplantılarında önemli gelişmelere sahne olmuştur. AB sosyal politikasında, genel olarak bir toptan hareket noktasından ilerlemek pek mümkün gözükmemektedir. Ortak eylem konusunda, Avrupa Parlementosuna Avrupa Tek Senedi’nde, Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalarında önemli görevler yüklenmiştir. Ancak, bu görevler sosyal politikada ortak bir referans noktası oluşturmamaktadır. Ortak bir referans noktası oluşturul-maması konusunda Avrupa iş dünyasının önemli etkisi bulunmaktadır.

Devamını Oku