Hidrolik Sistemlerde Güç Tasarrufu

👤Can Canlı / Mobil Hidrolik Proje ve Satış Mühendisi / Hidropak
Kawasaki sistemleri gücü diğer sistemlere göre çok daha verimli bir şekilde kullanmaya olanak sağlıyor. Çok daha verimli güç kullanımı beraberinde sistemde daha az yakıt tüketimini ve daha az ısı ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yük duyarlı sistemi basit olarak açıklamak gerekirse, hidrolik bir sistemde, sadece sistemin ihtiyacı hissedip, bu ihtiyaç kadar basınç ve debi sağlamak anlamına gelmektedir. Yük duyarlı bir sistemde gerekli olan en önemli bileşen; sistem devrede olmadığı zaman düşük basınçta (15 Bar ) sistemi bekleme durumuna getiren bir kompanzatörü olan değişken deplasmanlı pistonlu pompadır. Sistem harekete geçtiğinde sistemin ihtiyacı olan debiyi hisseder ve hidrolik sistemin değişen talepleri doğrultusunda değişken bir akış oranını sisteme sağlar. Ayrıca hidrolik sistemin değişen basınç ihtiyacını da hisseder ve buna cevap verir. Birçok hidrolik sistem sabit basınçta çalışmaz. Hidrolik sistemdeki yüklerin değişmesi ile basınçta değişimler oluşur.

Kawasaki değişken deplasmanlı pompa ile silindir hareketini tamamladığında, pompa kompanzatörde ayarlanan basınçta kendini sıfırlar ve pompa eğik plakası nötr duruma gelerek debi üretmez duruma gelir.

Alışılagelmiş sistemde pompa belirli bir miktar debi üretirken ve silindiri hareket ettirmek için basınçlı yağ kontrol valfinden geçerken belli bir basınç düşümü gerçekleşir. Operatör bu basınç düşümünü hissederek valfin sürgüsünü gerektiği ölçüde hareket ettirir. Valf sürgüsünün ileri ve geri hareketi, basınç düşümünde farklılıklara yol açar. Bu yüzden de operatörün devamlı olarak bu değişimi hissedip kontrol valfini ona göre ayarlamaya hazırlıklı olması gerekir.

Kawasaki değişken deplasmanlı pompa ile kontrol valfini ne kadar hareket ettirirseniz ettirin hiçbir farklılık olmayacaktır. Kompanzatör, her zaman pompa debisini sürgü hareketi boyunca basınç düşümü 15 bar olacak şekilde ayarlayacaktır.

Böylece operatör, sistemi kontrol etmek için hiç zorlanmayacak çünkü kontrol valfi üzerindeki basınç düşümü sabit kalacak ve operatör bunu dengelemek için uğraşmayacaktır.

Kawasaki değişken deplasmanlı pompanın diğer bir avantajı ise ayrı ayrı devreler için basınç ve debi ihtiyacını karşılamasıdır.

Açık devre sabit deplasmanlı sistemlerde farklı debi oranlarına ihtiyaç duyulan her bir devre için ayrı ayrı pompa kullanılması gerekir veya akış bölücü kullanılması şarttır.

Kawasaki değişken deplasmanlı pompa her bir ayrı devredeki debi ihtiyacını karşılamak için kendi kendini ayarlar. Değişken deplasmanlı pompalar, çoklu silindir kullanımı için tek bir pompa kullanımı özelliğine sahiptir.

Alışılagelmiş sistemlerde, üzerinde az yük olan aktüatör önce hareket eder, daha sonra diğerleri harekete geçer.

L0/L1 yük duyarlı ve basınç kompanzatörlü: Pompa deplasmanı, sistemdeki basınç değişimlerinin bir fonksiyonu olarak debi ihtiyacını uyumlu bir şekilde karşılaştırmak için kontrol edilir.Kontrol eğrileri

Hidrolik devre

LV yük duyarlı ve oransal basınç emniyet valfi ile basınç kontrol: Oransal basınç emniyet valfi, elektrik sinyalini değiştirerek maksimum basınç ayarlarını kontrol etmek için yük duyarlı regülâtör ve pompa arasındadır.Kontrol eğrileri

Hidrolik devre

L0/1 yük duyarlı ve güç regülasyonlu: L0/L1 yukarıda açıklandığı gibi işlev görür. Sistem basıncındaki artışa tepki olarak giriş torkunu kısıtlayarak eğik plaka açısını azaltır. Tork kontrolü enerjiden tasarruf yapmak amacı ile daha küçük sürücülerin (elektrik motoru) kullanılmasına olanak verir. Bu regülatör, aşırı yüklemeyi önler. Tork sınırlama kontrol modülü, sistem tarafından oluşan sürgü kuvvetine karşı gelen iki yayı kapsar. Ayar vidası sağa-sola döndürülerek uygun giriş tork sınırlaması ayarlanır.Kontrol eğrileri

Hidrolik devre

Güç duyarlı pompa kontrolü

Geçmişten günümüze güç tasarrufu yapmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin preslerde elektrik motorunun gücünü düşük tutmak için çift sabit deplasmanlı pompa kullanılmaktadır. Hızın gerektiği yerde yüksüz hareket esnasında çift pompa çalışırken basınç düşük olduğu için az güç sarfiyatı olurken, sistemi yüke verdiğimizde tek pompayı devreden çıkartıp, tek bir pompa ile yüksek basınca çıkma imkanı bulabiliyoruz. Debi azaldığı için yüksek basınçta çektiğimiz yük yine az olabiliyor. Fakat artık böyle karmaşık sistemlere gerek duymuyoruz. Akıllı pompa olarak da adlandırdığımız güç duyarlı pompalar tek başına bu işi rahatlıkla ve yüksek verimle yapabiliyor. Çoğu imalatçı bu pompaları denedikten sonra eski sistemleri unutuyor. Şimdi kısaca bu sisteme bir göz atalım.Güç kontrol regülatörü çift sürgülü basınç ve yük duyarlılık regülatörleri ile birleştirilmiştir. Pompa çıkış basıncı, çift sürgü takımı ile dengelenen sürgünün alan farkı üzerinden beslenir. Kol mekanizması ve sabit mil aparatı aracılığı ile pompanın deplasmanına oranla ayarlanan sürgü içerisindeki yuva hareket eder. Kontrol basıncının pompanın sıfırlama pistonuna gönderildiği koşulun sağlandığı güç kontrolü için ayarlanmış durum, yukarıdaki diyagramda gösterilmiştir.

Pompa deplasmanı azaldığında yuva sola hareket eder. Bu da daha yüksek yay ön yüklemesinin oluştuğu, yani dengeyi sağlamak için daha yüksek pompa basıncına ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Yay uzunlukları, ilk önce dış yayın etkin olmasını ve daha sonra basıncın arttığı durumda (düşük deplasman) iç yayın etkin olmasını sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Böylece güç sınırlayıcı özellik sağlanmış olmaktadır.

Aşağıdaki şekillerde PQ diyagramında servo hareket pistonunun farklı konumlardaki gösterimi ve güç eğrisi verilmiştir.

Basınç duyarlı, yük duyarlı ve güç duyarlı regülatör çalışma prensibi

1. durum (Ayarsız durum): Pompa basıncı çok düşüktür. Ön yüklenmiş fark basınç sürgü yayı ve ön yüklenmiş basınç sınırlayıcı sürgünün yayı kendi sürgülerini en sağ pozisyona kaydırır. Aynı şekilde güç duyar regülatöründe, pompa basıncı ön yüklenmiş durumdaki yaydan daha düşüktür. Sürgülerin hepsi bu konumda iken, yağ sırası ile bu sürgülerden geçerek pompa gövdesine yönelir ve pompa içindeki hareket pistonu eğik eksenli plakanın maksimum deplasmanı sağlayacak pozisyon alır.2. durum (Güç regülasyonu): Pompa basıncı yükselir ve güç duyarlılık regülatörünün içindeki güç sınırlayıcı dış yayın ön yükü aşılır. Güç sınırlayıcı sürgü sola doğru hareket eder ve sırası ile gövde sızıntısına olan bağlantıları kapatmaya başlar, böylece hareket pistonuna giden hattı basınçlandırır. Pompa deplasmanı azalmaya başlar ve azaldıkça geri besleme kol aparatının sağa doğru hareketi sayesinde güç sınırlayıcı sürgünün hareketi mevcut yay ön yükünü arttırır. Denge sağlanıncaya kadar devam eder.3. durum (Güç regülasyonu-2): Güç duyarlılık regülatörünün içindeki güç sınırlayıcı dış ve iç yayın ön yükü aşılıncaya kadar pompa basıncı yükselir. Güç sınırlayıcı sürgü sola doğru daha çok hareket eder ve gövde sızıntısına olan bağlantıları kapatmaya devam eder, böylece hareket pistonuna giden hattı basınçlandırır. Pompa deplasmanını daha da azaltır ve azaldıkça geri besleme kol aparatının sağa doğru hareketi sayesinde güç sınırlayıcı sürgünün hareketi mevcut yay ön yükünü arttırır. Dış ve içi yayın birleşiminin yay oranı artık öncekinden daha katıdır böylece güç eğrisinde kıvrımlı bir karakteristik gözlemlenir. Geri besleme kontrol sistemi, denge bir kez daha sağlanana kadar görevine devam eder.4. durum (Yük duyarlılık özelliği): Güç duyarlılık özelliğinin devrede olduğu her konumda pilot hattından uzaktan basınç kontrol özelliği devrede olacaktır. Bu özelliğin etkinleştirilmesi ile üst basınç fark sürgüsü sağa doğru hareket eder ve böylece servo hareket pistonunun sıfırlama hattını daha da basınçlandırır. Aynı özellik maksimum basıncı kontrol eden alt basınç sınırlayıcı sürgü için de geçerlidir.